• دفترمرکزی: بندرعباس، سورو قدیم، بلوار دانشمند، نبش دانشمند 17

sahel anamis8 400x260 - بازدید مدیران از آزمایشگاه ساحل آنامیس

بازدید مدیران از آزمایشگاه ساحل آنامیس

[gallery size="large" ids="1433,1434,1435,1438,1439,1440,1441,1444,1447,1525,1526,1529"]

ادامه مطلب

گواهینامه ها

[gallery columns="2" size="large" link="none" ids="1424,1425,1426,1427,1428,1429"]

ادامه مطلب

معرفی مدیرعامل

نام ونام خانوادگی:

ادامه مطلب

منشور اخلاقی

ادامه مطلب

شماره حساب ها

شماره حساب 5459576655

ادامه مطلب

رزومه کاری آزمایشگاه ساحل آنامیس

ادامه مطلب

بیانیه مدیریت

مدیر عامل آزمایشگاه فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس صراحتا اعلام میدارد

ادامه مطلب

خط مشی کیفیت

خط مشی

ادامه مطلب