ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه (7:30 – 13:30) / پنج شنبه ( 8:30 – 12:30)

آدرس: بندرعباس – سورو قدیم – بلوار دانشمند – نبش کوچه دانشمند 17

گواهی نامه تایید صلاحیت 17025

گواهی نامه تایید صلاحیت استانی

گواهی بازرسی و نمونه برداری

گواهی های عضویت

جامعه ممیزی و بازرسی ایران
انجمن مدیریت کیفیت ایرانیان
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران