آماده سازی

آماده سازی

آماده سازی صحیح و دقیق نمونه یکی از عوامل بسیار مهم در انجام تست می باشد.

آزمایشگاه فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس با دارا بودن دانش و مهارت در انجام این کار به همراه پرسنل مجرب و کارآزموده و تجهیزات مدرن در انجام امر آماده سازی نمونه فعالیت می نماید.

از جمله خدمات قابل ارائه در کارگاه آماده سازی نمونه:

 • آماده سازی کشش (تخت،جوش و …)
 • آماده سازی نمونه های با سختی بالا
 • آماده سازی سختی سنجی
 • آماده سازی خمش (معمولی و جوش)
 • آماده سازی ضربه (معمولی و جوش)
 • آماده سازی تخت کردن
 • آماده سازی فشار
 • آماده سازی خستگی
 • آماده سازی متالوگرافی
 • ناچ زنی نمونه ضربه
 • آماده سازی نمونه برای ذوب از طریق کوره
 • آماده سازی نمونه ذوب شده
 • آماده سازی جوش کاری
 • و …