آزمایشگاه کوانتومتری

آزمایشگاه کوانتومتری و تعیین ماهیت مواد

این بخش از آزمایشگاه فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس با دارا بودن مدرنترین و پیشرفته ترین دستگاه اسپکترومتری نشری قادر به اندازه گیری و آنالیز دقیق برای فلزات و تجزیه آلیاژها در 6 پایه آهن (Fe)، تیتانیوم (Ti)، مس (Cu)، روی (Zn)،آلومینیوم (Al) و نیکل (Ni) می باشد.