ساعت کاری: شنبه الی چهارشنبه (7:30 – 15:00) / پنج شنبه ( 8:30 – 12:30)

آدرس: بندرعباس – سورو قدیم – بلوار دانشمند – نبش کوچه دانشمند 17

آزمایشگاه متالوگرافی

متالوگرافی عبارت است از از بررسی و مطالعه ساختار داخلی فلزات و سایر مواد از جمله پلیمرها،سرامیک ها و ….که گروهی نیز آنرا علم ماده شناسی نامیده اند.به عبارت دیگر متالوگرافی عبارت است از بررسی و مطالعه مقطع فلزات و آلیاژها که به دو روش ماکروسکوپی و میکروسکوپی صورت می گیرد.مطالعات متالوگرافی اطلاعات ارزشمندی نیز در رابطه با تاریخچه کار مکانیکی یا عملیات حرارتی انجام شده بر روی آن در اختیار ما قرار می دهد.

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه فنی کیفیت نوآوران ساحل آنامیس: