• دفترمرکزی: بندرعباس، سورو قدیم، بلوار دانشمند، نبش دانشمند 17

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

logo 1 - خط مشی کیفیت خط مشی کیفیت آزمایشگاه آنامیس

آزمایشگاه کیفیت فنی نوآوران ساحل آنامیس در سال 1394 با در اختیار داشتن تجهیزات بازرسی و آزمایشگاهی  و با بهره گیری از توان ارزشمند نیروهای متخصص و کارآزموده ، که سوابق مفیدی در آزمایشگاه های فنی دارند با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی در رشته مکانیک در سطح استان هرمزگان ، فعالیت خود را آغاز نموده است .

خط مشی این شرکت بر مبنای بکارگیری توانمندی های مهندسی و ارائه خدمات با کیفیت بر اساس استانداردها و مقررات ملی و بین المللی به کارفرمایان محترم می باشد . لذا مدیریت شرکت بر آن است که ضمن پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9001 و ISO/IEC17025 و بهبود فرآیندهای خود ، اهداف زیر را محقق سازد :

  • رعایت اصول اخلاقی ، بیطرفی و استقلال و تلاش در جهت افزایش اعتماد و رضایتمندی کارفرمایان
  • افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و انجام به موقع تعهدات سازمان .
  • بكارگيري افراد توانمند و ذیصلاح در آزمايشگاه جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون.
  • ايجاد انگيزش،ارتقاءسطح مهارت و كارائي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر.
  • توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون نمونه‌ها ، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات و جذب نیرویهای متخصص با سوابق اخلاقی مثبت .
  • بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاه از طریق مشارکت در مقایسه ی بین آزمایشگاهی .
  • پيگيري بموقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان .

 در این راستا مدیریت آزمایشگاه  خود را متعهد می نماید ضمن بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان در امر توسعه و بهبود کیفیت خدمات، سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد های بین المللی ISO9001 و ISO/IEC17025  طراحی ، استقرار، اجراء و نگهداری نموده و خط مشی کیفیت را در سراسر سازمان منتشر نماید.

مدیر آزمایشگاه
مجتبی عامری

ارسال نظر شما