• دفترمرکزی: بندرعباس، سورو قدیم، بلوار دانشمند، نبش دانشمند 17

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت آزمایشگاه آنامیس

آزمایشگاه کیفیت فنی نوآوران ساحل آنامیس در سال 1394 با در اختیار داشتن تجهیزات بازرسی و آزمایشگاهی  و با بهره گیری از توان ارزشمند نیروهای متخصص و کارآزموده ، که سوابق مفیدی در آزمایشگاه های فنی دارند با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی در رشته مکانیک در سطح استان هرمزگان ، فعالیت خود را آغاز نموده است .

خط مشی این شرکت بر مبنای بکارگیری توانمندی های مهندسی و ارائه خدمات با کیفیت بر اساس استانداردها و مقررات ملی و بین المللی به کارفرمایان محترم می باشد . لذا مدیریت شرکت بر آن است که ضمن پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای بین المللی ISO9001 و ISO/IEC17025 و بهبود فرآیندهای خود ، اهداف زیر را محقق سازد :

  • رعایت اصول اخلاقی ، بیطرفی و استقلال و تلاش در جهت افزایش اعتماد و رضایتمندی کارفرمایان
  • افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی و انجام به موقع تعهدات سازمان .
  • بكارگيري افراد توانمند و ذیصلاح در آزمايشگاه جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون.
  • ايجاد انگيزش،ارتقاءسطح مهارت و كارائي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر.
  • توسعه دامنه فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون نمونه‌ها ، از طريق انجام مطالعات و خريد تجهيزات و جذب نیرویهای متخصص با سوابق اخلاقی مثبت .
  • بهبود مستمر در مجموعه فعاليت‌ها و عملكرد‌هاي آزمايشگاه از طریق مشارکت در مقایسه ی بین آزمایشگاهی .
  • پيگيري بموقع و مناسب شكايات رسيده از سوي مشتريان .

 در این راستا مدیریت آزمایشگاه  خود را متعهد می نماید ضمن بهره مندی از مشارکت کلیه کارکنان در امر توسعه و بهبود کیفیت خدمات، سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد های بین المللی ISO9001 و ISO/IEC17025  طراحی ، استقرار، اجراء و نگهداری نموده و خط مشی کیفیت را در سراسر سازمان منتشر نماید.

مدیر آزمایشگاه

ارسال نظر شما