استخدام

استخدام

استخدام در آزمایشگاه ساحل آنامیس
 • اطلاعات شخصی

 • سوابق تحصیلی

 • سوابق شغلی

 • آشنایی با کامپیوتر

 • سایر اطلاعات

 • نام دورهنام موسسهمدت دوره 
  افزودن یک ردیف جدید
 • بارگزاری مدارک

 • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx.
  درصورت داشتن رزومه خود را بارگزاری کنید